Mis Niks!

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Dis­claimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van onze webwinkel en alle daarop te vinden kunstwerken en inhoud. Op deze website en de inhoud daarvan rusten rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en merkrechten. Wijzelf als webwinkel zijn hier de rechthebbenden van of we hebben een licentie voor deze wijze van gebruik.

Het is niet toegestaan om de kunstwerken te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder onze toestemming of in het betreffende geval toestemming van de kunstenaar. Alle kunstwerken die via onze webwinkel te koop zijn, zijn door de kunstenaar(s) beschikbaar gesteld of vallen al in het publiek domein. Deze kunstenaars hebben verklaard over het auteursrecht en andere benodigde rechten te beschikken om deze kunstwerken ter verkoop aan te bieden.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Wij doen ons uiterste best om de informatie op onze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op onze website te allen tijde volledig, juist en actueel is. Aan de inhoud van onze website kunnen geen rechten worden ontleend.