Mis Niks!

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Algemene voor­waarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  • Kunstwerk: een uniek, op maat gemaakt kunstwerk dat wordt aangeboden in de webwinkel;
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de webwinkel sluit met consumenten in het kader van de verkoop van kunstwerken.

Aanbod en bestelling

Het aanbod van kunstwerken in de webwinkel is vrijblijvend en kan worden gewijzigd door de webwinkel. Een bestelling van een kunstwerk kan worden geplaatst door de consument via de website van de webwinkel.

Prijs en betaling

De prijzen van de kunstwerken in de webwinkel zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten. De betaling van het kunstwerk dient te geschieden op het moment van bestelling. De webwinkel biedt verschillende betaalmethoden aan, zoals iDeal, creditcard of bankoverschrijving.

Levering en eigendom

De levering van het kunstwerk vindt plaats op het door de consument opgegeven adres. De levertijd is afhankelijk van het kunstwerk en zal door de webwinkel worden gecommuniceerd met de consument. Het eigendom van het kunstwerk gaat over op de consument op het moment van levering.

Garantie en retourneren

De webwinkel garandeert dat het kunstwerk voldoet aan de overeenkomst en aan de redelijke verwachtingen van de consument. Mocht het kunstwerk niet aan deze verwachtingen voldoen, dan kan de consument het kunstwerk binnen 14 dagen na levering retourneren. De kosten voor het retourneren van het kunstwerk zijn voor rekening van de consument, tenzij anders overeengekomen. De klant dient binnen 48 uur na levering schriftelijk aan de webwinkel te melden of het geleverde kunstwerk niet aan de verwachtingen voldoet. Indien het kunstwerk beschadigd is bij levering, dient de klant binnen 24 uur na levering schriftelijk melding te maken bij de webwinkel.

Op maat gemaakte kunstwerken kunnen niet worden geretourneerd. Dit geldt ook voor op maat gemaakte lijsten en andere op maat gemaakte producten die speciaal voor de klant zijn gemaakt.

Aansprakelijkheid

De webwinkel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het kunstwerk na levering, tenzij deze schade is ontstaan door een gebrek aan het kunstwerk dat de webwinkel kende of had behoren te kennen op het moment van levering. De aansprakelijkheid van de webwinkel is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de prijs van het kunstwerk. De webwinkel zal in dat geval zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, zorgdragen voor een passende oplossing. De eerste oplossing is het vervangen van het product en geen geld retour.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze ophangen van het kunstwerk. De webwinkel kan hierbij geen garanties geven en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij het ophangen van het kunstwerk.

Overmacht

Indien de webwinkel door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de webwinkel onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens

Slotbepalingen

  1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op elke overeenkomst tussen Erikadewit.com is Nederlands recht van toepassing.
  2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien een der partijen van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
  3. Bij nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.